Badanie skierowane jest do osób pracujących w firmach /podmiotach ekonomii społecznej

Niniejsza ankieta jest częścią projektu "SET THE TONE Social Economy Tackling the Unfair Treatment of Women in Enterprises" i ma na celu zrozumienie percepcji, odbioru przez pracownice i pracowników zjawiska molestowania seksualnego w miejscu pracy.

Badanie pozwoli na ocenę istniejącej wiedzy na temat różnych typów przemocy ze względu na płeć oraz analizę potrzeb przedsiębiorstw w tym kontekście.

Ankieta jest anonimowa i nie ma na celu analizy konkretnej sytuacji osoby, która ją wypełnia. Jest skierowana do osób pracujących w firmach oraz podmiotach ekonomii społecznej.

START

team