Raziskava je namenjena zaposlenim v socialnih podjetjih in zadrugah ter drugih podjetjih/organizacijah

Ta raziskava je del projekta “SET THE TONE”, ki se ukvarja z nepošteno obravnavo zaposlenih, s fokusom na sektorju socialne ekonomije. Z raziskavo želimo preveriti dojemanje spolnega nadlegovanja pri zaposlenih in opredelili vedenjske vzroke tega pojava na delovnem mestu.

Raziskava bo omogočila ovrednotenje obstoječega znanja o različnih vrstah nasilja na podlagi spola in posebne analize potreb podjetij.

Raziskava je anonimna in ne analizira specifičnega položaja osebe, ki jo izpolni.

Raziskava je namenjena ljudem, ki so zaposleni v podjetjih/organizacijah socialne ekonomije in drugih podjetjih/organizacijah.

VNESITE

team